Сунгери за брусење

Сунѓери за брусење 4х4
Тип:Брусечки сунгер
Квалитет :керамика
Намена: метал, дрво

Сунѓери за брусење 4х4

Сунѓери за брусење 4х4-т
*Во пакување по 250 пар.
Сунѓери за брусење 2х2
Тип:Брусечки сунгер
Квалитет :керамика
Намена: метал, дрво ,лак, кит

Сунѓери за брусење 2х2

*Во пакување по 250 пар.
Сунѓери за брусење rolna
Тип:Брусечки сунгер
Квалитет :керамика
Намена: метал, дрво ,лак, кит

Сунѓери за брусење во ролна

Еластична гума за брусење SFK 655
Тип:Еластична гума за брусeње
Квалитет :керамика
Намена: Инокс

Еластична гума за брусење SFK 655

*Во пакување по 1 пар.
Еластична гума за брусење SFM 655
Тип:Еластична гума за брусeње
Квалитет :керамика
Намена: Инокс

Еластична гума за брусење SFM 655

Еластична гума за брусење SFM 655
*Во пакување по 1 пар.