Скоч брајт и брусни тркла со Скоч Брајт

Mirlon
Тип: Mirlon
Квалитет : алуминиум оксид
Намена: Метал, дрво

Ролна SB Mirka

Mirlon
Bibbielle-3m
Тип: Bibbielle - 3М
Квалитет : алуминиум оксид
Намена: инокс,метал, дрво

Ролна SB Bibbelle - 3M

Bibbielle-3m
*Во пакување по 20 метри.
Синтетички (влакна) абразиви
Тип: Синтетички (влакна) абразиви
Квалитет : алуминиум оксид
Намена: инокс,метал, дрво
Едноставно или комбинирано со брусно платно

Брусни тркла SB на осовина

*Во пакување по 10 пар.
Брусни тркла
Тип: Брусни тркала
Квалитет : Скоч Брајт и комб.
Намена: Инокс,

Брусни тркла со отвор С.Б.

Брусни тркла
*Во пакување по 4 пар.
Тип: Брусни тркала
Квалитет : Скоч Брајт и комб.
Намена: Инокс,

Брусни тркла со отвор

Брусни тркла со отвор
Изработка на брусни тркала по димензија по нарачка !!!