Дискови со лепенки од типот Velcro

granulacija-fepa
PS 22k
Тип: PS 22K
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: Метал,дрво

Дискови со лепенки од типот Velcro

Ps 22K-t
Во пакување од 50
PS 33K
Тип: PS 33K
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: кит,лак
PS 33K TVD300/GLS52
Тип: PS 33K TVD300/GLS52
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: кит,лак, гипскартон

Дискови со лепенки од типот Velcro

PS 33K-t
Во пакување од 50/100
PS 24Κ
Тип: PS 24K
Квалитет: Силикон карбид
Намена: мермер

Дискови со лепенки од типот Velcro

PS 24Κ
Во пакување од 50