Abranet и Abralon

Тип: Abranet мрежа за брусење
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: Перфорирано за кит,дрво
Потеклло:Финска

Брусна мрежа во ролна

Дискови со лепенка од типот Abranet
Тип: Abranet мрежа за брусење
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: Перфорирано за кит,дрво
Потеклло:Финска

Дискови со лепенка од типот Abranet

Дискови со лепенка од типот Abranet
Во пакување од 50
Дискови за полирање Abralon

Дискови за полирање Abralon

Дискови за полирање Abralon
Во пакување од 20
Готови пакувања брусни материјали
Тип: Abranet мрежа за брусење
Квалитет: алуминиум оксид
Намена: Мрежа за кит,дрво
Потеклло:Финска
Готови пакувања брусни материјали

Готови пакувања брусни материјали